Het Homeopatisch Consult

Tijdens het consult neem ik ruim de tijd om naar u te luisteren. Het eerste consult duurt daarom ongeveer 1,5 uur. Een vervolg consult duurt 45-60 minuten.

Tarieven

 • Eerste consult (tijd à 1,5 uur) : 105 euro
 • Vervolgconsult (tijd à 45-60 minuten) : 65 euro
 • Consult aan huis: Bovenstaande + 30 euro.
 • Consulten zijn inclusief homeopathisch middel.
 • Ophalen homeopathisch middel zonder consult: 10 euro (alleen voor clienten die reeds eerder bij mij op consult zijn geweest).

Vergoeding

Het is mogelijk een vergoeding te krijgen via uw zorgverzekeraar. Dit gaat vanuit uw aanvullende verzekering. Deze vergoeding is niet van invloed op uw eigen risico. Indien u een aanvullende verzekering heeft voor alternatieve geneeswijzen kunt u een vergoeding krijgen omdat ik ben aangesloten bij het NVKH Nederlandse vereniging klassiek Homeopaten en bij het RBCZ. Kijk in uw polisvoorwaarden of bel met uw ziektekostenverzekeraar voor de hoogte van uw vergoeding.

Bij het niet verschijnen op de afspraak zal dit in rekening worden gebracht, tenzij u dit minimaal 24 uur van te voren meldt of als er sprake is van overmacht.

Waarom duurt een homeopathisch consult zo lang?

U heeft het vast erg druk en heeft mogelijk helemaal geen tijd voor een 2 uur durend gesprek over uzelf. Echter homeopathie heeft wel blijvend effect en het is dus een goede investering. Ik zal u professioneel door het consult leiden en gerichte vragen stellen. Homeopathie geneest niet even snel uw klacht. Homeopathie geneest namelijk niet een ziekte maar heel de mens. U gaat uzelf van binnenuit herstellen. Een homeopathisch middel wordt geselecteerd op basis van al uw klachten maar ook wordt uw psychisch en emotioneel welbevinden hierin meegenomen. U krijgt aan de hand van ons gesprek een specifiek voor u geselecteerd homeopathisch middel. Ook krijgt u inzicht in uw problematiek, doordat wij samen onderzoeken waarom u een bepaalde klacht heeft, dit kan op zich al helend werken. Kleine kinderen kunnen nog niet zelf vertellen wat er aan de hand is. De vader of moeder vertelt dan wat er aan de hand is en wat specifiek is aan hun kind. Ook wordt het kind geobserveerd. Kinderen kunnen spelen en ik ben altijd geïnteresseerd in hun tekeningen omdat ook die veel informatie kunnen geven.

Ik vind het fijn om vooraf met u te bellen om kort te horen wat uw klachten zijn. Ik geef dan aan wat de mogelijkheden zijn met homeopathie in uw situatie.

Ik wil graag dat u mij belt met uw vragen of twijfels. Ik zal hier de tijd voor nemen omdat ik het erg belangrijk vind u goed te helpen. Dit is geheel vrijblijvend!

Uw Privacy

Hieronder leest u mijn Privacy document. Ik houd mij hiermee aan de wettelijke plichten van de AVG privacy wetgeving.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend homeopaat, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik stel alles in het werk om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
zorgvuldig zal omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens en er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik door een collega homeopaat, in geval deze mij met uw goedkeuring waarneemt tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan onderstaande gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘homeopathische behandeling
 • De kosten van het consult